فروش آنلاین بیمه عمر

خرید آنلاین بیمه عمر به این صورت است که...

اطلاعات شخصی

نام و نام خانودگی

کد ملی

تاریخ تولد

تلفن همراه

تلفن ثابت

آدرس

کدپستی

اطلاعات بیمه ای

مبلغ حق بیمه ماهانه

روش پرداخت

مبلغ سپرده یکجا

سرمایه فوت

ازکارافتادگی

حادثه

بیماری خاص

اطلاعات استفاده کنندگان

درصورت حیات

در صورت فوت 1

در صورت فوت 2ا

مزایای بیمه عمر پاسارگاد

1. تکمیل درمان
2. پرداخت 5 بیماری خاص
3. پرداخت وام حداقل بعد از سه ماه
4. صدور بیمه برای معمولین
و ...

ارتباط با ما

اصفهان، خیابان آپادانا اول، ساختمان 217

تلفن : 03136629002
نمابر : 03136623795
ایمیل: info@yoursite.com