بیمه مسئولیت سازندگان ابینه

این بیمه مسئولیت سازنده ساختمان را در مقابل صدمات جسمانی وارد به کارکنان که ناشی از وقوع حوادث حین کار باشد در محدوده مکانی مشخص جبران می نماید.از این بیمه بیشتر جهت ساخت و سازهای شهری دارای پروانه سا …

اطلاعات بیشتر ›
بیمه کارفرما مقابل کارکنان

بیمه کارفرما مقابل کارکنان

امیرعلی 1398/12/26 3998

این بیمه مسئولیت قانونی شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از شغل کارفرما را در قبال جرح بدنی کارکنان تحت پوشش قرار می دهد که شامل مشاغل صنعتی ،خدماتی و بازرگانی می باشد. براساس این بیمه افرادی که در واحدهای صن …

اطلاعات بیشتر ›
بیمه مسئولیت حرفه ای

بیمه مسئولیت حرفه ای

امیرعلی 1398/12/26 5433

هر فرد به تبع شغل و حرفه خود ممکن است خسارات جانی و مالی به افراد مرتبط با حرفه خود وارد نماید. بیمه‌های مسئولیت مدنی حرفه‌ای ضامنی برای جبران خسارات ناشی از شغل و حرفه افراد می‌باشند. مانند: بیمه م …

اطلاعات بیشتر ›