بیمه مسئولیت سازندگان ابینه

بیمه مسئولیت سازندگان ابینه

حلماسادات 1398/12/26 75

این بیمه مسئولیت سازنده ساختمان را در مقابل صدمات جسمانی وارد به کارکنان که ناشی از وقوع حوادث حین کار باشد در محدوده مکانی مشخص جبران می نماید.از این بیمه بیشتر جهت ساخت و سازهای شهری دارای پروانه سا …

اطلاعات بیشتر ›
بیمه کارفرما مقابل کارکنان

بیمه کارفرما مقابل کارکنان

حلماسادات 1398/12/26 59

این بیمه مسئولیت قانونی شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از شغل کارفرما را در قبال جرح بدنی کارکنان تحت پوشش قرار می دهد که شامل مشاغل صنعتی ،خدماتی و بازرگانی می باشد. براساس این بیمه افرادی که در واحدهای صن …

اطلاعات بیشتر ›
بیمه مسئولیت حرفه ای

بیمه مسئولیت حرفه ای

حلماسادات 1398/12/26 58

هر فرد به تبع شغل و حرفه خود ممکن است خسارات جانی و مالی به افراد مرتبط با حرفه خود وارد نماید. بیمه‌های مسئولیت مدنی حرفه‌ای ضامنی برای جبران خسارات ناشی از شغل و حرفه افراد می‌باشند. مانند: بیمه م …

اطلاعات بیشتر ›