پرداخت سرمایه و مستمری و بازنشستگی

حداقل پس از گذشت 5 سال می توان بیمه هایعمر و تامین آتیه پاسارگاد را به اتمام رسانید …

اطلاعات بیشتر ›
پوشش فوت طبیعی و حیات

پوشش فوت طبیعی و حیات

حلماسادات 1401/10/03 8088

بیمه پاسارگاد با دریافت مبالغ حق بیمه ،اولا”بیمه شده را در مقابل خطر فوت بیمه می کند و ثانیا” مازاد مبالغ دریافتی را سرمایه گذاری می نماید و نرخ سود آن سرمایه گذاری را تا حد نرخ بهره فنی تضمین می نمای …

اطلاعات بیشتر ›
پوشش از کارافتادگی دائم

پوشش از کارافتادگی دائم

حلماسادات 1398/12/26 9462

با دریافت این پوشش چنانچه بیمه شده به علت بیماری یا حادثه از کارافتاده کلی و دائم گردد و قادر به انجام هیچ¬گونه فعالیتی نباشد بیمه¬ گر از دریافت حق بیمه صرف نظر نموده و بیمه نامه را به اعتبار خود باقی …

اطلاعات بیشتر ›
پوشش های حادثه

پوشش های حادثه

حلماسادات 1398/12/26 6751

• فوت در اثر حادثه چنانچه بیمه شده طی مدت بیمه¬ نامه به¬ علت حادثه فوت نماید معادل ۲،۳ و یا ۴ برابر سرمایه بیمه عمر، به استفاده کنندگان از قرارداد پرداخت می شود. برابر سرمایه عمر …

اطلاعات بیشتر ›
پوشش بیماری های خاص

پوشش بیماری های خاص

حلماسادات 1398/12/26 375562

درصورتی که بیمه شده در طول مدت بیمه نامه به هر یک از بیماری¬های سرطان، سکته قلبی ، سکته مغزی ، جراحی عروق قلب و پیوند اعضای بدن برطبق تشخیص پزشک معتمد شرکت مبتلا گردد، بیمه پاسارگاد معادل سرمایه بی …

اطلاعات بیشتر ›
پوشش آتش سوزی منزل

پوشش آتش سوزی منزل

حلماسادات 1398/12/26 8323

بیمه¬ شده می¬ تواند به همراه این بیمه¬ نامه پوشش بیمه آتش¬ سوزی برای منزل مسکونی خود تهیه نماید. بیمه¬ گذار/ بیمه¬ شده می¬ تواند مالک ساختمان مورد بیمه بوده و یا ملک موردنظر به صورت استیجاری در اختیار …

اطلاعات بیشتر ›
وام بیمه عمروتامین آتیه

وام بیمه عمروتامین آتیه

حلماسادات 1399/01/08 10466

پس از گذشت شش ماه از صدور بیمه نامه ، بیمه گذار می تواند درخواست وام دهد. 90% اندوخته (ذخیره ریاضی) بصورت وام در اختیار وی قرار داده می شود. بازپرداخت وام با کارمزد 4% بیشتر از سود تضمینی و حداکثر 60 …

اطلاعات بیشتر ›
تکمیل درمان بیمه عمر

تکمیل درمان بیمه عمر

حلماسادات 1399/02/06 8393

با رسیدن اندوخته بیمه به دو میلیون تومان، پوشش تکمیل درمان رایگان فعال می شود . این پوشش مخصوص بیمه شده می باشد و شامل عمل های جراحی و بستری در بیمارستان است که با توجه به اندوخته بیمه سقف مبلغی مشخص …

اطلاعات بیشتر ›
تخفیفات ویژه بیمه عمر

تخفیفات ویژه بیمه عمر

حلماسادات 1398/12/26 7522

شرکت بیمه پاسارگاد در پاسخ به اعتماد میلیونی هموطنان گرامی و تأمین رفاه حال بیمه گذاران عمر و تأمین آتیه اقدام به ارائه ۱۰تا ۴۰ درصد تخفیف ویژه با توجه به میزان ذخیره ریاضی دارندگان این بیمه نامه نمود …

اطلاعات بیشتر ›