پوشش فوت طبیعی و حیات
محسن بلنج

پوشش فوت طبیعی و حیات

حلماسادات 1401/10/03 5854

با بیمه عمر ، زندگی حتی بعد از مرگ هم جاریست حتی فکر کردن و اندیشه مرگ هم وحشت اور است ، چه برسد به رویارویی با آن که قدرت تخیل و زبان از وصفش قاصر است .اما همان طور که می دانیم مرگ از حقیقی ترین و ناگزیرترین واقعیت های زندگانی است . بر خلاف تصور برخی علت ترس ما از مرگ بیشتر به خاطر آینده نزدیکان و خانواده ای است که ما به عنوان سرپرست ضامن خوشبختی آن ها هستیم . بعد از فوت معمولا خانواده متوفی که به صورت کامل از جهت اقتصادی به وی وابسته بوده اند در تنگنا قرار می گیرند. در چنین حالتی تامین هزینه های تحصیل تا تشکیل خانواده و خرید مسکن با توجه به شرایط اقتصادی موجود با دشواری زیادی همراه خواهد بود.بنابراین اگر متوفی از بیمه عمر فوت بهره مند شده باشد با سرمایه ای که پاسارگاد در اختیار ذینفعان قرار می دهد زندگی همچنان حتی بعد از مرگ هم جاریست..... پرداخت غرامت فوت طبیعی تامین منبع مالی در صورت نبود سرپرست خانواده در صورتی که سرپرست (بیمه شده ) خانواده بر اثر فوت طبیعی از بین برود : معادل 300برابر حق بیمه پرداختی ماهانه +سرمایه اصلی ، به خانواده او (ذینفع قرارداد ) پرداخت می گردد. مثال : فردی که ماهانه با پرداخت 50هزار تومان حق بیمه خود را بیمه می کند اگر بر اثر فوت طبیعی از بین برود طبق فرمول زیر به خانواده بیمه گذار غرامت پرداخت می شود . مبلغ حق بیمه ماهانه 300x =پانزده میلیون تومان از لحاظ شروع قرارداد فرد تحت پوشش بیمه فوت طبیعی قرار می گیرد. در زمان فوت بیمه شده علاوه بر غرامت فوت طبیعی ، سرمایه تشکیل یافته از محل حق بیمه (صندوق بیمه نامه) نیز به استفاده کنندگان پرداخت خواهد شد

لینک های پر بازدید