پوشش آتش سوزی منزل
محسن بلنج

پوشش آتش سوزی منزل

حلماسادات 1398/12/26 8151

پوشش بیمه آتش سوزی منزل مسکونی بیمه شده (طرح جدید) طرحی جدید و ابتکاری نو برای آرامش هر چه بیستر شما . بیمه پاسارگاد چنانچه منزل مسکونی تعیین شده از سوی بیمه گذار در طول مدت بیمه به علت وقوع آتش سوزی، صاعقه و انفجار دچار حادثه شود. خسارت وارده را حداکثر تا مبلغ (500 میلیون تومان) تحت پوشش در بیمه نامه عمر و تامین آتیه پرداخت می نماید. بیمه پاسارگاد بنا بر پرسشنامه و پيشنهـاد تکميـل شـده توسـط بيمه گــذارو براساس قانون و مقررات بیمه در ایران و شـرايط عمـومي بيمـه آتش سـوزي موافقـت مي نمـايد چنانچه منزل مسکـوني تعيين شده از سوي بيمه گـذار درطول مدت بيمه نامه به علت وقوع آتش سوزي ، صاعقه وانفجاردچارحادثه شود،خسارت وارده را حداکثر تا مبلغ بيمه تحت پوشش در بيمه نامه طبق پيوست شماره يک بيمه عمر و تأمين أتيه پرداخت نمايد. شرکت بيمه پاسارگاد مفتخر است که در بين شرکت های بيمه تنها شرکتی است که اين پوشش را ارائه مي دهد . اين پوشش بیمه ای عبارت است از تعهد پرداخت خسارت ناشی از بروز آتش سوزی ملک مسکونی بیمه گذار که در این حالت شما می بایست مالک آن ملک بوده یا قرارداد اجاره معتبر داشته باشید. در فرم پرسشنامه بیمه عمر و تامین آتیه ، می توانید بنا به انتخاب خود ضریبی از 500 تا 1500 برابر حق بیمه ماهیانه را جهت بهره مندی از سرمایه پوشش آتش سوزی منزل مسکونی انتخاب نمایید. بزرگترین مزیت این پوشش به جز سرمایه مناسب آن شامل تمدید خودکار این پوشش بیمه ای است در حالی که اگر خواسته باشید این پوشش را به طور جداگانه اختیار کنید نیازمند تمدید سالانه هستید. شما با انتخاب گزینه پوشش آتش سوزی منزل مسکونی تا 75% از سرمایه بیمه نامه در مورد بنای ساختمان و 25% از سرمایه بیمه نامه در مورد اثاثیه منزل تحت پوشش خواهید بود.

لینک های پر بازدید