تکمیل درمان بیمه عمر
محسن بلنج

تکمیل درمان بیمه عمر

حلماسادات 1399/02/06 8125

با توجه به استقبال بیمه گذاران بیمه عمر و تامین آتیه از طرح بیمه تکمیل درمان و افزایش ماهانه تعداد بیمه شدگان در این طرح ، شرکت در نظر دارد هم چنان به بیمه شدگان خود این پوشش بیمه ای را در ارائه نماید.

میزان تعهدات در طرح بیمه درمان بستری شدن در بیمارستان بیمه شدگان بیمه نامه عمروتامین آتیه عبارتست از :

گروه مبلغ اندوخته (میلیون ریال) مبلغ تعهد بستری در بیمارستان ( ریال) مبلغ تعهد جراحی های خاص (ریال) فرانشیز  
1 از 20 تا 39 20،000،000 40،000،000 %30  
2 از 40 تا 59 30،000000 60،000،000 %30  
3 از 60 تا 99 40،000،000 80،000،000 %30  
4 از 100 به بالا 50،000،000 100،000،000 %30  

شرح بستری در بیمارستان :

تامین هزینه های

 

جهت اطلاعات بیشتر و اطلاع از اندوخته خود با شماره 09208201366 تماس حاصل فرمایید.

 

لینک های پر بازدید