پوشش های حادثه
محسن بلنج

پوشش های حادثه

حلماسادات 1398/12/26 6555

یکی از دغدغه های مهم هر نان آور خانواده ای تامین نیازهای مالی اعضای خانواده اش است. کسانی که مشاغل سخت دارند و در معرض تهدید جانی هستند همیشه نگران این هستند که بعد از فوتشان این امکان وجود دارد افرادی که به در آمدشان متکی بوده اند ، با مشکل مالی مواجه شوند . برای اینکه خیلی فکرتان به این موضوع مشغول نباشد و بتوانید سرکار هم حواستان را بیشتر جمع کنید پیشنهاد میکنیم یک بیمه نامه عمر و زندگی تهیه کنید . بیمه عمر با پرداخت مستمری به افرادی که نام آنها در قرارداد ذکر شده ، موجب آسودگی خاطرتان خواهد شد. تامین منبع مالی در صورت فوت نابهنگام سرپرست خانواده: در صورتی که سرپرست خانواده (بیمه شده) در اثر حادثه از بین برود ، معادل 900برابر حق بیمه پرداختی ماهانه سرمایه فوت طبیعی سرمایه اصلی ، به خانواده او (ذینفع قرارداد ) پرداخت می گردد. مثال : فردی که ماهانه با پرداخت 50 هزار تومان حق بیمه خود را بیمه می کند اگر بر اثر فوت حادثه از بین برود طبق فرمول زیر به خانواده بیمه گذار غرامت پرداخت می شود.مبلغ حق بیمه 900x =چهل و پنج میلیون تومان از لحظه شروع قرارداد فرد تحت پوشش بیمه فوت حادثه قرار می گیرد.چنانچه بیمه شده در طول مدت قرارداد در اثر حادثه فوت نماید علاوه بر غرامت فوت طبیعی ، غرامت فوت حادثه و نیز سرمایه تشکیل یافته از محل بیمه (صندوق بیمه نامه ) نیز به استفاده کنندگان از قرارداد پرداخت می گردد.

لینک های پر بازدید