بیمه تکمیل درمان پاسارگاد

بیمه تکمیل درمان پاسارگاد

حلماسادات 1398/12/26 4327

بیمه درمان تکمیلی (گروهی) با توجه به هزینه های روز افزون بهای خدمات بیمارستانی و به منظور جبران این هزینه ها ، بیمه پاسارگاد طرح بیمه های درمانی خود را عرضه می نماید . بیمه درمانی صرفا به صورت گروهی …

اطلاعات بیشتر ›
بیمه درمان مسافرت خارجی

بیمه درمان مسافرت خارجی

حلماسادات 1398/12/26 3753

بیمه درمان مسافران خارج از کشور این بیمه نامه اشخاصی که قصد مسافرت به خارج از کشور را دارند تحت پوشش بیمه ای قرار می دهد . کلیه خسارات موضوع این بیمه نامه با توجه به قرارداد فی مابین شرکت بیمه پاسارگ …

اطلاعات بیشتر ›
بیمه های عمر پاسارگاد

بیمه های عمر پاسارگاد

حلماسادات 1398/12/26 5174

بیمه عمر به شرط فوت دربیمه عمر به شرط فوت ، بیمه پاسارگاد تعهد می نماید در ازای پرداخت حق بیمه توسط بیمه گذار در صورت فوت بیمه شده سرمایه بیمه را به استفاده کننده (گان) تعیین شده در بیمه نامه بپردازد …

اطلاعات بیشتر ›
بیمه حوادث انفرادی و گروهی

بیمه حوادث انفرادی و گروهی

حلماسادات 1398/12/26 4251

حادثه عبارت از واقعه ناگهانی شدید است که مستقیما بر اثر یک نیروی خارجی و بدون اراده بیمه شده سبب جراحت یا آسیب بدنی (به تشخیص پزشک) شود. بیمه حوادث در گروه بیمه های اشخاص قرار دارد . موضوع بیمه حوادث …

اطلاعات بیشتر ›