بیمه تکمیل درمان پاسارگاد

بیمه تکمیل درمان پاسارگاد

محمدمهدی 1398/12/26 60

بیمه درمان تکمیلی (گروهی) با توجه به هزینه های روز افزون بهای خدمات بیمارستانی و به منظور جبران این هزینه ها ، بیمه پاسارگاد طرح بیمه های درمانی خود را عرضه می نماید . بیمه درمانی صرفا به صورت گروهی …

اطلاعات بیشتر ›
بیمه درمان مسافرت خارجی

بیمه درمان مسافرت خارجی

محمدمهدی 1398/12/26 60

بیمه درمان مسافران خارج از کشور این بیمه نامه اشخاصی که قصد مسافرت به خارج از کشور را دارند تحت پوشش بیمه ای قرار می دهد . کلیه خسارات موضوع این بیمه نامه با توجه به قرارداد فی مابین شرکت بیمه پاسارگ …

اطلاعات بیشتر ›
بیمه های عمر پاسارگاد

بیمه های عمر پاسارگاد

محمدمهدی 1398/12/26 60

بیمه عمر به شرط فوت دربیمه عمر به شرط فوت ، بیمه پاسارگاد تعهد می نماید در ازای پرداخت حق بیمه توسط بیمه گذار در صورت فوت بیمه شده سرمایه بیمه را به استفاده کننده (گان) تعیین شده در بیمه نامه بپردازد …

اطلاعات بیشتر ›
بیمه حوادث انفرادی و گروهی

بیمه حوادث انفرادی و گروهی

محمدمهدی 1398/12/26 60

حادثه عبارت از واقعه ناگهانی شدید است که مستقیما بر اثر یک نیروی خارجی و بدون اراده بیمه شده سبب جراحت یا آسیب بدنی (به تشخیص پزشک) شود. بیمه حوادث در گروه بیمه های اشخاص قرار دارد . موضوع بیمه حوادث …

اطلاعات بیشتر ›